Zapisi duše

Full Version: Važno! Registracija na forum
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Poštovani članovi grupe Zapisi Duše, forum postoji jedno izvesno vreme ali na forumu je ukinuta funkcija registracije novih članova. Da to sada ne bismo mnogo objašnjavali, ostavičemo proceduru za dobijanje naloga za aktivno učestvovanje na forumu.

Nalog možete dobiti jedino na lični zahtev ostavljanjem imena i prezimena na email: zapisiduse@dumitraskovic.in.rs

Srdačan pozdrav,
Nikola Dumitrašković
Kreator